• Zwroty i reklamacje

Informujemy że, każda nadawana przez nas przesyłka jest ubezpieczona do pełnej wartości, w związku z tym, istnieje możliwość reklamacji uszkodzenia przesyłki u przewoźnika.

Kurier przed pokwitowaniem odbioru przesyłki ma obowiązek umożliwić wgląd w jej zawartość celem sprawdzenia, czy wszystkie produkty zostały dostarczone w stanie nienaruszonym.

Informujemy że wszystkie zamówienia sa pakowane w kartony i zabezpieczone czarnym streczem oraz firmową taśmą, jeżeli jaka kolwiek paczka ma naruszona folie lub tasmę zabezpieczającą, bezwzględnie należy sprawdzic przy kurierze jej zawartość.

Jeżeli w transporcie nastąpi jakiekolwiek uszkodzenie zawartości przesyłki, kurier ma obowiązek niezwłocznie spisać stosowny protokół uszkodzenia z dokładnym opisem oraz opatrzyć go swoim podpisem.

Prosimy zawsze sprawdzać zawartość przesyłki przed pokwitowaniem jej odbioru.

Składając podpis na dokumencie przewozowym automatycznie potwierdzacie Państwo odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym.

Złożenie reklamacji jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie PROTOKOŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI, którego kopię (zeskanowany protokół przesłany e-mailem) należy niezwłocznie dostarczyć do naszej firmy, wraz ze składana reklamacją.

Informujemy, że reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości przesyłki bez PROTOKOŁU USZKODZENIA nie będą uwzględniane.

W większości przypadków rozlania produktów, stłuczenia, rozszczelnienia itp. powstają w wyniku niewłaściwego przewożenia paczek.

Kurierzy nie zwracają uwagi na oznaczenia "góra/dół" które pracownicy naszego magazynu zawsze umieszczają na paczkach.

Takie uszkodzenia muszą być udokumentowane PROTOKOŁEM wystawionym przez kuriera.
REKLAMACJE PRZYJMUJEMY MAKSYMALNIE W TERMINIE DO 7 DNI OD DATY DORĘCZENIA PRZESYŁKI!

Reklamacje prosimy składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@sellshop.info w formie podanej poniżej:

Tytuł e-maila: Reklamacja do faktury nr. FS 2022/01/00164723

Treść:

Numer Faktury zakupu: np. FS 2022/01/00164723

Uszkodzone produkty:

  1. FIT54 x 5 szt.
  2. NSE21 x 2 szt.

itd...

do wysyłanej reklamacji prosimy załączyć zeskanowany protokołu uszkodzenia potwierdzony przez kuriera oraz zdjęcia uszkodzeń.

 

Reklamacje przesłane w innej formie, bez podania numeru dokumentu zakupu, kodów uszkodzonych produktów, ilości oraz PROTOKOŁU USZKODZENIA wystawionego przez kuriera nie będą uwzględniane.

WSZYSTKIE REKLAMACJE ROZPATRUJEMY W TERMINIE DO 14 DNI ROBOCZYCH.